• Nowy zasilacz
    Nowy zasilacz
    Prezentujemy  produkt naszej firmy: zasilacz specjalizowany ZGM 03/01 do zasilania generatora z magnetronem o mocy 3kW
    Więcej
  • Przekaźnik górniczy
    Przekaźnik górniczy
    Zapraszamy do zapoznania się z naszym  urządzeniem: Izotopowy Sygnalizator Poziomu w wykonaniu dla górnictwa
    Więcej
  • Sygnalizacja pożarowa
    Sygnalizacja pożarowa
    Wykonujemy profesjonalne systemy wykrywania pożaru
    Więcej

Sterownik Zasilacza 2/3kW USB

sterownikusb thumbnailUkład umożliwia sterowania zasilaczami ZGM 02/01 oraz ZGM 03/01. W skład systemu sterowania wyżej wymienionymi zasilaczami wchodzi zewnętrzny układ elektroniczy oraz program komputerowy. Sterowanie zasilaczem odbywa sie przez port USB komputera.

 

 

 

 

 

 

 

Program umożliwia załączenia poszczególnych stopni mocy wraz z odczytem sygnałów zwrotnych z załączonych mocy oraz odczyt sygnałów alarmowych ( przekroczenie temperatury magnetronu , otwarta obudowa generatora).

 

Program USB

Aplikacja sterująca zasilaczem poprzez Sterownik USB.