Izotopy w przemyśle

Posiadamy wiedzę oraz uprawnienia do świadczenia usług związanych z wdrażaniem i eksploatacją urządzeń przemysłowych zawierających źródła izotopowe.
Wykonujemy projekty, instalacje, przeglądy okresowe oraz obmiary radiologiczne urządzeń przemysłowych zawierających źródła promieniowania izotopowego np.: mierników i sygnalizatorów poziomu, gęstościomierzy, mierników gramatury lub grubości.
Posiadamy pracownię Izotopową klasy Z oraz magazyn źródeł. Wykonujemy transporty na warunkach ADR.
Wykonujemy usługi wymiany zużytych źródeł izotopowych oraz przyjęcia do unieszkodliwienia zbędnych substancji radioaktywnych, w tym czujek izotopowych.

Działalność powyższa prowadzona jest na podstawie zezwoleń, koncesji i autoryzacji:

  • Zezwolenie Nr D-13255 z dnia 08.05.2000 r., Zezwolenie nr D-23457 z dnia 18.09.2023 r. (źródła radioizotopowe),
  • Zezwolenie Nr D-19664 z dnia 21.01.2016 r. (pracownia izotopowa, magazyn źródeł),
  • Zezwolenie Nr D-13996 z dnia 17.08.2001 r. (czujki radioizotopowe),
  • Zezwolenie Nr D-23457 ( instalowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze),

wydane przez Główny Inspektorat Dozoru Jądrowego Państwowej Agencji Atomistyki Departament Nadzoru Zastosowań Promieniowania Jonizującego.

 

Działalność nasza prowadzona jest na podstawie zezwoleń

 
dokument-7
dokument-8
dokument-9
dokument-10
zezwolenie-izotopy-1
zezwolenie-izotopy-2
zezwolenie-izotopy-3
zezwolenie-izotopy-4
zezwolenie-01
zezwolenie-02
zezwolenie-03
zezwolenie-04