Sygnalizacji pożaru

photo-offer-content

System Sygnalizacji Pożaru jest najważniejszym systemem z zabezpieczeń elektronicznych budynków. Wykrywa pożar we wczesnej jego fazie, co umożliwia precyzyjne zlokalizowanie źródła ognia. Następstwem tego jest szybka interwencja gaśnicza zapobiegająca rozprzestrzeniania się dymu oraz ognia. Steruje urządzeniami wykonawczymi typu:

  • Sygnalizatory akustyczne - powiadamiają wszystkich o zagrożeniu pożarowym i rozpoczynają ewakuację budynku.
  • Bramy pożarowe - odcinają strefy ognia umożliwiając bezpieczną ewakuację i minimalizują rozprzestrzenia się ognia.

Steruje też setkami innych urządzeń, które umożliwiają bezpieczną ewakuację ze strefy zagrożonej. Przekłada się to bezpośrednio na ochronę życia ludzkiego jak również minimalizuje straty materialne. Każdy system pożarowy musi być obowiązkowo sprawdzany raz w roku lub jak to wynika ze specyfikacji technicznej producenta. Obowiązek sprawdzania jest ustawowy. Z doświadczenia jednak wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest jego kwartalne sprawdzenie szczególnie jeśli dotyczy dużych systemów i ich urządzeń wykonawczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w konserwacjach , naprawach, projektowaniu, instalowaniu i uruchamianiu systemów SSP. Konserwujemy systemy SSP wszystkich producentów. Jesteśmy autoryzowanym serwisem systemów Polon-ALFA. Wykonujemy audyty instalacji SSP.

Naprawiamy Wszystkie Systemy Firm :

  • Polon Alfa: Polon 6000m; Polon 4900,4800,4200,4100; Telsap 2100; Polon Alfa 380; Polon 35, 35A, CSP30.
  • Aritech: FP 2000(FP2864); FP 1200; FP 950; 2X jak również inne wersje.
  • Systemy ORWELS
  • Systemy Bosch FPA 5000 i AVENAR
  • Systemy Esser
  • Systemy Panasonic EBL
  • D+H (COOPER) DF6000
  • SIEMENS Cerberus,720,724