Montaż i Serwis

 

Dostarczamy i montujemy źródła izotopowe i/lub urządzenia je zawierające dla przemysłu. Naszymi klientami są m.in. zakłady przemysłowe, kopalnie, cementownie.

 

Serwis

  • konserwacja urządzeń zawierających izotopy,
  • pomiary szczelności źródeł promieniotwórczych
  • obmiary radiologiczne
  • transport źródeł izotopowych na warunkach ADR