Sygnalizator ISP-01

Sygnalizator ISP-01 przeznaczony jest do sygnalizacji zmian mocy dawki promieniowania jonizującego gamma. 
Urządzenie znajduje zastosowanie przy bezkontaktowej kontroli  zapełnienia zbiorników substancjami ciekłymi lub sypkimi. 

 

Przykłady zastosowań:

Sygnalizatory izotopowe stosowane do realizacji zadań , które są niemożliwe  lub bardzo trudne do osiągnięcia innymi metodami pomiarowymi. Przy odpowiednim doborze źródła promieniowania możliwa jest kontrola obecności medium osłoniętego płaszczem np. 0.5 m betonu czy 200 mm  stali . 
Dzięki technice izotopowej bez trudności i z dużą dokładnością realizowana jest np. sygnalizacja poziomu urobku w skipie kopalnianym, zamkniętym reaktorze chemicznym czy zbiorniku z ciekłym gazem.

 

Zasada działania:

Jako detektor promieniowania wykorzystano licznik G-M. Impulsy z licznika po przekształceniu podawane są na wejście komputera jednoukładowego, gdzie wypracowana jest decyzja o stanie logicznym wyjścia oraz parametrach dynamicznych urządzenia. Użytkownik ma możliwość ustawiania progów zadziałania, zwalniania oraz czasu reakcji przekaźnika uwzględniających charakterystykę procesu technologicznego.


Dane techniczne:

 

 zasilanie:  230 ±10% AC lub 24V ±10% AC/DC < 5VA
 próg zadziałania:  1 do 257 imp/s*, wartość ustawiana przez użytkownika,
 próg zwalniania:  1 do 257 imp/s*,  wartość ustawiana przez użytkownika,
 stała czasu:  1 do 257 sek ; wartość ustawiana przez użytkownika,
 wyjście:  przekaźnik o stykach przełączanych; (Umax=250V AC, Imax=10A)
 temperatura pracy:  248K do 338K  (-250C do 650C)
 wymiary:  100 x 80 x 360

* 20 imp/s = ~1,0uGy/h = 0,1mrd/h