Usługi uruchamiania i nadzoru urządzeń rentgenowskich w przemyśle

Zgodnie z obowiązującym prawem uruchamianie przemysłowych urządzeń rentgenowskich może prowadzić tylko jednostka posiadająca odpowiednie zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki. Nasza firma świadczy usługi uruchamiania i nadzoru urządzeń TR7600SIII, posiada zezwolenie nr D-23359.