Systemy SSWiN i KD

Wykonujemy projekty instalacji, serwis i naprawy Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz Kontroli Dostępu (SSWiN, KD).
Instalacje te służą do generowania alarmów w przypadku nieautoryzowanego wstępu na chroniony obszar i/lub sterowania wejściem do obszarów o ograniczonym dostępie.

Typowy system SSWiN składa się z:

  • centrali alarmowej wyposażonej w łącza kablowe lub GSM, która przekazuje wykryte alarmy do stanowiska ochrony lub użytkownika
  • czujników wykrywających zagrożenie (wtargnięcie, zbicie szyby itp.)
  • sygnalizatorów akustycznych i optycznych.

Typowy system KD składa się z:

  • centrali, która wykonuje elektroniczne sterowania zamków umożliwiając dostęp do danego obszaru osobom upoważnionym.

Nasi pracownicy konserwują, naprawiają, instalują, a także projektują i uruchamiają systemy SSWiN wszystkich producentów, chociażby takich jak Satel, Honeywell, DSC, RISCO, CIAS, Jablotron, ROGER. 

Często systemy SSWiN oraz KD są ze sobą zintegrowane.