Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów stosowane są w celu wykrywania podwyższonych i niebezpiecznych stężeń gazów w zamkniętych garażach budynków biurowych i mieszkalnych.
Po wykryciu podwyższonych stężeń gazów spalinowych ( CO, LPG) uruchamiają wentylację i w następnej kolejności alarmy ostrzegawcze ( sygnały optyczno-akustyczne, zapalenie tablic informacyjnych- ostrzegawczych). W przypadku obiektów przemysłowych funkcje i działanie systemów detekcji gazów są podobne jednak gama występujących gazów jest o wiele większa, zależna od profilu działalności danego obiektu (oprócz wykrywania CO, LPG wykrywanie np. metanu, siarkowodoru, azotu).Wykonujemy projekty, uruchomienia systemów detekcji CO i innych gazów producentów takich jak: COMAG, HEKATO, ATEST GAZ, GAZEX, ALCASTER

system detekcjisystem detekcji gazów