DSO - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze

photo-offer-content-3

Są to systemy nagłośnienia obiektów, które uruchamiają się automatycznie w chwili zadziałania systemu wykrywania pożaru. Generują komunikaty głosowe zgodne z przewidzianym scenariuszem ewakuacji ludzi obiektu.
Najbardziej popularne w szpitalach, galeriach handlowych, większych hotelach, i akademikach.
Projektujemy, sprawdzamy poprawność działania i naprawiamy systemy DSO różnych producentów.