Sygnalizator ISP-02G

Urządzenie znajduje zastosowanie przy bezkontaktowej kontroli  zapełnienia zbiorników substancjami ciekłymi lub sypkimi.
 Cechą szczególną sygnalizatora ISP-02G jest możliwość jego montażu w strefach zagrożonych wybuchem (certyfikat typu nr KDB 05ATEX417).
Oznaczenie:

  • I M2 Ex de 1Mb

     

  • II 2G Ex de IIC Gb

  • II 2D Ex t IIIC T85°CDb

 

Przykłady zastosowań:

Sygnalizatory izotopowe stosowane do realizacji zadań , które są niemożliwe  lub bardzo trudne do osiągnięcia innymi metodami pomiarowymi. Przy odpowiednim doborze źródła promieniowania możliwa jest kontrola obecności medium osłoniętego płaszczem np. 0.5 m betonu czy 200 mm  stali . 
Dzięki technice izotopowej bez trudności i z dużą dokładnością realizowana jest np. sygnalizacja poziomu urobku w skipie kopalnianym, zamkniętym reaktorze chemicznym czy zbiorniku z ciekłym gazem.

 

Zasada działania:

Jako detektor promieniowania wykorzystano licznik G-M. Impulsy z licznika po przekształceniu podawane są na wejście komputera jednoukładowego, gdzie wypracowana jest decyzja o stanie logicznym wyjścia oraz parametrach dynamicznych urządzenia. Użytkownik ma możliwość ustawiania progów zadziałania, zwalniania oraz czasu reakcji przekaźnika uwzględniających charakterystykę procesu technologicznego.


Dane techniczne:

 

 zasilanie:  24V ±10% AC     lub 42V ±10% AC   < 5VA
 próg zadziałania:  1 do 257 imp/s*, wartość ustawiana przez użytkownika,
 próg zwalniania:  1 do 257 imp/s*,  wartość ustawiana przez użytkownika,
 stała czasu:  1 do 257 sek ; wartość ustawiana przez użytkownika,
 wyjście:  przekaźnik o stykach przełączanych; (Umax=250V AC, Imax=5A)
 wprowadzanie przewodów:  Ф6-Ф20 jeden lub dwa wpusty WKS/M20...38 (CARBOAUTOMATYKA)
 temperatura pracy:  253K do 313K  (-200C do 400C)
 wymiary:  108 x 175 x 440
 masa:  ok. 10kg

* 20 imp/s = ~1,0uGy/h = 0,1mrd/h