Izotopowy przetwornik sygnału IPSPZ-03

IPSPZ-03 Izotopowy przetwornik sygnału poziomu przeznaczony jest do bezstykowego pomiaru poziomu różnego rodzaju substancji w zbiornikach.
Przy współpracy z regulatorem umożliwia precyzyjną stabilizację poziomu, a tym samym upraszcza sterowanie procesem technologicznym .W przypadku przekroczenia poziomu awaryjnego włącza blokadę napełniania zbiornika.

 

Przykłady zastosowań:

Izotopowe mierniki poziomu stosowane do realizacji zadań , które są niemożliwe  lub bardzo trudne do osiągnięcia innymi metodami pomiarowymi. Przy odpowiednim doborze źródła promieniowania możliwa jest kontrola poziomu medium osłoniętego płaszczem np. 0.5 m betonu czy 200 mm  stali . 
Dzięki technice izotopowej bez trudności i z dużą dokładnością realizowana jest stabilizacja poziomu np. w:

  • wannie szklarskiej,
  • zamkniętym reaktorze chemicznym,
  • zbiorniku z ciekłym gazem, 
  • termorozwłókniaczu (poziom zrębków przy produkcji płyt pilśniowych).

 

Zasada działania:

Jako detektor promieniowania wykorzystano liczniki G-M , których ilość i ułożenie w sondzie zależą od zadania pomiarowego. Impulsy z liczników, po przekształceniu, podawane są na wejście układu mikroprocesorowego, gdzie sygnał impulsowy przekształcany jest na wyjściowy sygnał analogowy proporcjonalny do poziomu medium. Użytkownik ma możliwość ustawiania zakresu pomiarowego oraz stałej czasu pomiaru uwzględniając charakterystykę procesu technologicznego.  
Istnieje możliwość monitorowania stanu pracy urządzenia poprzez złącze szeregowe RS232.


Dane techniczne:

 

 zasilanie:  230V ± 10% AC<10VA
 zakres pomiaru:  ±5mm do ±50 mm w zależności od zastosowania
 dokładność:  nie gorsza niż ±0,1mm (np. dla szkła w wannie szklarskiej) i ok. +1.5% zakresu pomiarowego dla innych zastosowań
 stała czasowa:  1 do 257 sek ; wartość ustawiana przez użytkownika
 wyjście:  prądowe 4 - 20 mA
 opcjonalna sygnalizacja poziomu  awaryjnego: styki przełączne przekaźnika
 temperatura pracy: blok elektroniki: 263K do 323K  (-100C do 500C)
sonda: 248K do 343K  (-250C do 700C)